Thái Hà: Cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân dịp lễ kính Thánh Giêrađô

Sáng nay, Thứ Hai, 16.10, hơn 300 bệnh nhân trong và ngoài Giáo xứ Thái Hà đã được lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại nhà thờ Thái Hà.

Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân do cha Giuse Nguyễn Văn Toản cử hành, cùng với ngài có cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Giuse Dương Công Định và Phanxicô X. Nguyễn Kim Phùng.

Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân được cử hành vào dịp lễ kính Thánh Giêrađô, một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Giêrađô là  vị thánh có lòng yêu mến người nghèo cách đặc biệt. Ngài cũng được mệnh danh là vị thánh hay làm phép lạ lúc ngài còn sống cũng như sau khi ngài qua đời.

Khi cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, cha Giuse Nguyễn Văn Toản cho biết. Tại nhà thờ Thái Hà hàng năm có hai dịp cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho các cụ lớn tuổi và các bệnh nhân, đó là vào dịp lễ kính Thánh Giêrađô (16.10) và dịp ngày quốc tế bệnh nhân – lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/02). Cha Giuse mời gọi mọi người ý thức điều Hội Thánh hướng dẫn. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân không phải để chuẩn bị chết, nhưng đây là Bí Tích xin Chúa chữa lành bệnh phần xác theo thánh ý Chúa và xin Chúa tha thứ tội lỗi, ban cho sức mạnh, ơn bình an để đón nhận bệnh tật trong sự phó thác.

Sau khi cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chủ sự Thánh Lễ Kính Thánh Giêrađô và cha Giuse Trần Văn Hưng chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ.

Một số hình ảnh khi cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân sáng nay, Thứ Hai, 16.10.2023 tại nhà thờ Thái Hà.

Truyền Thông Thái Hà