Thái Hà: Dâng gia đình cho Đức Mẹ

Thái Hà (09.02.2016) – Hôm qua và ngày nay, nhiều gia đình đã đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để dâng gia đình cho Đức Mẹ. Sáng mai, mồng Ba Tết là ngày hành hương minh niên truyền thống tại đây và sẽ có hàng ngàn người từ các tỉnh ở Miền Bắc về Đền để hành hương.

Khi đến dâng gia đình cho Đức Mẹ các gia đình có quý cha hướng dẫn. Hôm nay cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên luôn hướng dẫn bà con, các gia đình các dâng gia đình và cùng cầu nguyện với các gia đình.

Dâng gia đình cho Đức Mẹ với những công việc sau:

1. Đại diện gia đình nhận một tờ Kinh dâng gia đình và một nén hương

2. Viết tên cha mẹ, các con, các cháu vào trong tờ kinh Dâng gia đình

3. Gia đình đốt hương và dâng hương trước tượng Đức Mẹ

4. Gia đình cùng đọc chung kinh Dâng gia đình

5. Gia đình cùng nhận lộc thánh (Lời Chúa)

Bàn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Gúp tại Thái Hà
Ghi tên cha mẹ, con cái vào tờ Kinh Dâng gia đình
Bảng hướng dẫn việc dâng gia đình đầu năm
Đọc kinh, thắp hương trước tượng Đức Mẹ (bức tượng từ linh địa, khu vực nhà nước đã chiếm làm công viên)

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên tiếp chuyện bà con tới hành hương

 

 

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.