Thái Hà: Đi đàng thánh giá và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu

Cộng đoàn Dân Chúa tại nhà thờ Thái Hà đã tổ chức đi đàng Thánh Giá trọng thể và tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu vào lúc 19 giờ 00 trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, 02.04.2021.

Các hội đoàn, anh chị em giáo dân cùng với quý cha quý thầy trong tu viện Dòng Chúa Cứu Thế cũng như quý nữ tu một số hội dòng có cơ sở trong khu vực Thái Hà đã sốt sắng tham dự các chặng đàng Thánh Giá quanh nhà thờ và khu vực công viên 1-6 hay còn gọi là công viên Đức Bà.

14 chặng đàng Thánh Giá (15) được thành viên của các ca đoàn, và giáo khu trong Giáo xứ thay nhau phụ trách. Mọi người tham dự cầm nến sáng trên tay. Đàng Thánh Giá truyền thống được mọi người đọc thuộc tạo nên bầu khí linh thánh khi màn đêm buông xuống.

Sau khi đi đàng Thánh Giá trọng thể là nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trong nhà nhờ. Trong phần suy tôn Thánh Giá mọi người không hôn chân Chúa Giêsu, thay vào đó là cúi mình chào trước Thánh Giá Chúa Giêsu. Việc cúi chào Thánh Giá Chúa Giêsu được thực hiện theo hướng dẫn của các đấng bản quyền trong năm nay.

Trước đó, lúc 15 giờ 00 cùng ngày, tại nhà thờ Thái Hà cũng đã đi đàng Thánh Giá và tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi.

Truyền Thông Thái Hà