Thái Hà: Hai ngày đầu trong Tam Nhật Kính Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nhân mừng kính lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27.06 hằng năm, tại ngôi nhà thờ giáo xứ Thái Hà vẫn được gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà đang diễn ra 3 ngày mừng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp cách trọng thể.

Hôm qua, 25.06 vào lúc 18 giờ 30 thánh lễ khai mạc Tam nhật. Cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng, C.Ss.R chủ tế thánh lễ và cha Giuse Nguyễn Văn Toản, C.Ss.R chia sẻ Lời Chúa. Đây cũng là thánh lễ cầu nguyện cho ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái Hà nhận Mẹ làm bổn mạng.

Hôm nay, 26.06 thánh lễ lúc 18 giờ 30 do cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ tế và cha Phanxicô X. Nguyễn Kim Phùng, C.Ss.R chia sẻ Lời Chúa. Thánh lễ hôm nay mừng bổn mạng Giáo Khu 4 của Giáo xứ nhận Mẹ Hằng Cứu Giúp làm bổn mạng.

Theo chương trình, ngày mai, lúc 9 giờ 30 sẽ có giờ khấn với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và 10 giờ 00 thánh lễ bổn mạng quý hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc. Ban chiều tối, lúc 18 giờ 30 thánh lễ đồng tế. Thánh lễ chính ngày mừng lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mời anh chị em tham dự.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.