Thái Hà: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đầu năm Âm lịch

 

Thái Hà (18.02.2018) – Ngày Mồng Ba Tết cổ truyền hằng năm, tại Giáo xứ Thái Hà, cũng được gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có ngày hành hương truyền thông tôn kính Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh lễ đồng tế năm nay diễn ra lúc 10 giờ 00, do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơ chủ sự và chia sẻ Lời Chúa.

Trước Thánh lễ, cha Giuse Đỗ Đình Tư giúp cộng đoàn cầu nguyện với Đức Mẹ qua giờ hành hương. Tạ ơn Đức Mẹ và dâng lên Mẹ Maria quê hương đất nước, dâng lên mẹ tất cả đời sống cá nhân và gia đình.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chia sẻ: “Trong tâm tình Mùa Chay Thánh việc ăn chay, câu nguyện và làm việc bác ái là công việc cần thiết để bước vào một năm mới.

Sau khi Đức Hồng Y ban phép lành cuối lễ, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên DCCT Hà Nội đã gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới tới Đức Hồng Y, quý cha đồng tế cùng tất cả cộng đoàn.

Nhà thờ giáo xứ Thái Hà hay cũng được gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà mỗi tuần vào ngày thứ Bảy đều có các giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhất là ngày thứ Bảy đầu tháng. Vào ngày Mồng Ba Tết Nguyên Đán và những ngày đầu năm Âm lịch, các đoàn hành hương từ khắp nơi đến hành hương kính Đức Mẹ.

Huy Jos

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.