Thái Hà: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy đầu năm Âm lịch

Thái Hà (04.02.2017) – Dù ban sáng trời Hà Nội có mưa, nhưng những người con của Mẹ Maria vẫn trở về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà rất đông để hành hương kính Đức Mẹ nhân ngày thứ Bảy đầu năm hôm nay 04.02.2017.

Thánh lễ đồng tế diễn ra lúc 10 giờ 00, do Đức cha Laurensô Chu Văn Minh, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội chủ sự và chia sẻ Lời Chúa.

Trước đó, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong giúp cộng đoàn cầu nguyện với Đức Mẹ qua giờ hành hương. Tạ ơn Đức Mẹ và dâng lên Mẹ Maria quê hương đất nước, dâng lên mẹ tất cả đời sống cá nhân và gia đình.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Laurensô Chu Văn Minh chia sẻ với cộng đoàn về vai trò của Đức Mẹ trong đời sống của các Kitô hữu. Từ kinh nghiệm của bản thân ngài, Đức cha cho biết, Đức Mẹ luôn luôn nâng đỡ những ai chạy đến với Mẹ.

Đức cha Laurensô cho biết, “Mỗi lần gặp khó khăn hay có chuyện gì đó. Tôi đốt một cây nến trước tượng ảnh Đức Mẹ. Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ và tôi được bình an”.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha đã hát bài “Maria Nữ Vương” tặng cộng đoàn. Bài hát bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ của một người con thảo.

Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà hay cũng được gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái mỗi ngày thứ Bảy đều có các giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhất là ngày thứ Bảy đầu tháng. Vào ngày Mồng Ba Tết Nguyên Đán và những ngày đầu năm Âm lịch, các đoàn hành hương từ khắp nơi đến hành hương kính Đức Mẹ.

DSC_4300

DSC_4257

DSC_4251 DSC_4298

DSC_4288

DSC_4268

DSC_4265

DSC_4259

DSC_4261

DSC_4307

DSC_4297 DSC_4315

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.