Thái Hà: Hành hương kính đức Mẹ hằng cứu giúp thứ bảy đầu năm

Thái Hà (09.02.2019 ) – Vào lúc 9h15, thứ Bảy, 09.02.2019, tại nhà thờ Thái Hà có rất nhiều đoàn hành hương và bà con giáo dân nhiều nơi về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp để hành hương kính Mẹ và tham dự thánh lễ đầu tháng.
 
Hôm nay có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục giáo phận chủ tế và chia sẻ lời Chúa.
 
Đầu thánh lễ Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên bề trên Tu Viện DCCT Hà Nội đã có lời chúc mừng năm mới đến Đức Cha, quý Cha và đông đảo bà con giáo dân từ các đoàn hành hương.
 
Từ Chúa nhật, 10/02/2019, tức từ ngày Mồng Sáu Thánh Giêng tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Thái Hà có các thánh lễ và giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như sau:
 
Chúa Nhât, 10/02/2019 – Mồng Sáu Tháng Giêng
– 05 giờ 30: Thánh lễ
– 10 giờ 00: Thánh lễ
– 16 giờ 00: Thánh lễ
– 18 giờ 00: Thánh lễ
 
Thứ Hai, 11/02/2019 – Mồng Bảy Thánh Giêng
– 05 giờ 30: Thánh lễ
– 09 giờ 00: Xức Dầu Bệnh Nhân
– 10 giờ 00: Thánh lễ (Lễ Đức Mẹ Lộ Đức)
– 18 giờ 30: Thánh lễ
 
Thứ Ba, 12/02/2019 – Mồng Tám Tháng Giêng
– 05 giờ 30: Thánh lễ
– 10 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)
– 18 giờ 30: Thánh lễ
 
Thứ Tư, 13/02/2019 – Mồng Chín Tháng Giêng
– 05 giờ 30: Thánh lễ
– 10 giờ 00: Thánh lễ – Thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
– 18 giờ 30: Thánh lễ
 
Thứ Năm, 14/02/2019 – Mồng Mười Thánh Giêng
– 05 giờ 30: Thánh lễ
– 10 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)
– 18 giờ 30: Thánh lễ
 
Thứ Sáu, 15/02/2019 – Mười Một Tháng Giêng
– 05 giờ 30: Thánh lễ
– 10 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đưc Mẹ)
– 18 giờ 30: Thánh lễ
 
Từ thứ Bảy ngày 16/02/2019 tức ngày Mười Hai Tháng Giêng, giờ hành hương kính Đức Mẹ và thánh lễ như ngày thứ Bảy trong năm

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.