Thái Hà Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngày 24.02.2018

Thái Hà – (24.02.2018). Sau những ngày tết Nguyên Đán có hàng ngàn người từ kháp nơi tới hành hương kính Đức Mẹ, như mỗi tuần vào sáng Thứ Bảy là con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp lại về hành hương kính Mẹ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.

Sang nay lúc 10 giờ 00 Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm chủ tế và giảng lễ cùng các Cha DCCT hiệp dâng Thánh lễ.

Trước giờ Lễ thầy Phanxicô Xaviê Trần Văn Bắc giúp cộng đoàn cầu nguyện với Đức Mẹ qua giờ hành hương. Tạ ơn Đức Mẹ và dâng lên Mẹ Maria tất cả đời sống cá nhân và gia đình.

Trong bài giảng Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến chia sẻ: Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha. Dân Chúa trên đường lữ hành, chúng ta hiện diện nơi đây trong ngôi đền thờ của Mẹ, sự hiện diện của Mẹ làm cho đền thờ này trở thành một mái gia đình cho những người con cái như chúng ta. Ngài cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới các Cha, Tu sĩ và cộng đoàn.

Năm nay, tại Đền Đức Mẹ có chưng bày linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép. Bức linh ảnh này được phác họa từ bức linh ảnh chính nhân Năm Thánh kỷ niệm 150 năm Đức Thánh Cha Pio IX trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tu sĩ DCCT với lời mời gọi : “hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ”

Sau Thánh Lễ, nhiều người đã nán lại cầu nguyện với Mẹ, xin Mẹ ban những ơn lành cần thiết.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho con cái của Mẹ nhiều ơn lành trong cuộc sống.

Huy Jos

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.