Thái Hà: Hình ảnh canh thức vượt qua và thánh lễ vọng Chúa Phục Sinh

Lúc 21 giờ 00, Thứ Bảy, 30/3 cộng đoàn dân Chúa đông đảo tại Thái Hà đã cử hành Canh thức Vượt qua và Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh.
Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Chánh xứ Thái Hà chủ sự.
Thánh lễ diễn ra với ba phần: Thắp nến Phục Sinh; Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.
Mọi năm, Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Thái Hà sẽ có cử hành Bí tích Thánh tẩy cho các anh em em dự tòng. Tuy nhiên, năm nay đã có hơn 30 anh chị em dự tòng được lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy vào Thánh lễ lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật Phục Sinh, 31/3.
Đêm canh thức Vượt qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh đã diễn ra cách long trọng. Qua các lời dẫn, các lời nhắn nhủ và các lời nguyện, anh chị em tham dự hiểu được ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức trong đêm cực thánh này.

Một số hình ảnh trong đêm canh thức Vượt qua và Thánh lễ Vọng Chúa phục sinh tại Thái Hà: