Thái Hà: Hình ảnh Lễ Lá dành cho thiếu nhi

Thái Hà (10.04.2017)- Hơn 600 thiếu nhi đang tham gia học giáo lý trong Xứ Đoàn Thánh Thể tại Thái Hà cùng đông đảo anh chị em đã tham dự thánh Lễ Lá lúc 16 giờ tại nhà thờ Thái Hà.

Vài hình ảnh:

17880115_480281622308124_6750343638181621773_o

17834256_480281508974802_8506593381819776709_o 17834377_480281512308135_2150374766256649114_o 17834883_480281778974775_1667532248999666210_o 17835007_480281772308109_9135312508548155559_o 17880016_480282012308085_3345999010639441391_o

17834996_480282102308076_1917770749250257943_o 17880234_480282615641358_7067039689891716235_o

17834880_480282712308015_6985517230397067388_o

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.