Thái Hà: Hình ảnh thánh lễ Tiệc Ly tối thứ Năm Tuần Thánh

Thái Hà (14.04.2017) – Hôm qua, tại nhà thờ DCCT – Giáo xứ Thái Hà có hai thánh lễ Tiệc Ly, một thánh lễ lúc 18 giờ dành cho các em thiếu nhi và thánh lễ lúc 20 giờ dành cho mọi người.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội – Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà đã chủ sự thánh lễ lúc 20 giờ dành cho mọi người và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ Lời Chúa.

Trong thánh lễ có nghi thức rửa chân cho 12 người đại diện Cộng đoàn. Đây là nghi thức lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly năm xưa, khi ngài rửa chân cho 12 Tông đồ diễn tả cử chỉ phục vụ của chính Ngài và dạy các ông phải phục vụ lẫn nhau.

Tại Thái Hà, thứ Sáu Tuần Thánh sẽ bắt đầu bằng việc đi Đàng Thánh Giá trọng thể lúc 18 giờ 00 và nghi thức Suy Tôn Thánh Giá lúc 19 giờ 00.

_MG_9817 _MG_9824 _MG_9826 _MG_9827 _MG_9831 _MG_9840 _MG_9847 _MG_9853 _MG_9860 _MG_9864 _MG_9866Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.