Thái Hà: Họp mặt Ban Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế

Lúc 19 giờ 30 thứ 2, 24/08/2020 Ban Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế đã có cuộc họp đầu tiên tại Giáo Xứ Thái Hà. Tham dự cuộc họp có cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên chánh xứ Thái Hà, cha Giuse Trần Hữu Hoan, và hơn 60 thành viên trong ngoài Giáo xứ Thái Hà.

Chia sẻ với cộng đoàn tham dự, Cha Bề Trên cảm ơn mọi người đã quảng đại sẵn sàng đăng ký tham gia vào ban Thừa Sai Chúa Cứu Thế. Cha cũng mời gọi mọi người ý thức vai trò và sứ mạng của mình trong việc loan báo Tin Mừng. Chính Chúa đã chọn gọi anh chị em để tham dự vào sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế. Đây là một sứ mạng đòi hỏi anh chị em hy sinh dân thân trong việc học hỏi trao dồi kiến thức để anh chị em trở nên những Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế. Đây là một ban ngành mới được cha giám tỉnh và hội đồng quản trị tỉnh dòng Chúa Cứu Thế thiết lập nhằm đào tạo anh chị em giáo dân trở nên những nhà thừa sai, và là cộng tác viên đắc lực của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
Tiếp theo, cha Giuse Trần Hữu Hoan, đặc trách Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế Miền Bắc đã chia sẻ về căn tính, sứ vụ của Thừa Sai Giáo Dân, qua đó cha cho mọi người hiểu rằng: Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế là những tín hữu có niềm tin trưởng thành, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy và mời gọi bước theo sát Chúa Cứu Thế. Sau khi đã tìm hiểu, học hỏi tinh thần và linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế, người giáo dân sẽ: Quyết định chia sẻ linh đạo và sứ vụ của cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế. Người thừa sai sẽ chọn lựa một hình thức hợp tác ổn định và tham gia vào đời sống tông đồ của Dòng. Đồng thời họ được cam kết dấn thân để thực hiện sứ vụ tông đồ của Dòng Chúa Cứu Thế.
Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế sẽ dấn thân, chia sẻ sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế bằng cách loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Họ được mời gọi chọn lựa ưu tiên những nhu cầu mục vụ khẩn thiết đối với người nghèo và người bị bỏ rơi nhất. Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế sẽ cộng tác với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong các lãnh vực mục vụ nhằm loan báo Tin Mừng cứu độ con người cách toàn diện.
Cha cũng giới thiệu một số nét cơ bản về quy chế và điều lệ của ban Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế, qua đó mọi người hiểu rõ về những quy định, thể thức tham gia cộng tác, về việc được đào tạo học hỏi trau dồi kiến thức, về sứ vụ và những mũi nhọn tông đồ của Dòng Chúa Cứu Thế.
Sau phần chia sẻ của cha Giuse là phần đóng góp ý kiến chia sẻ của các thành phần tham dự. Mọi người nói lên nguyện vọng của mình là muốn được tham gia học hỏi linh đạo, tinh thần và sứ vụ tông đồ của hội dòng. Đây là điều ước muốn lâu nay của nhiều thành phần dân Chúa tại Thái Hà. Mọi người hy vọng rằng quý cha quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế sẽ tạo điều kiện giúp người giáo dân có cơ hội học hỏi và cộng tác trong sứ vụ loan báo Tin mừng cho người nghèo.
Cuối cùng mọi người đã đề cử ra 5 khuôn mặt sáng giá và đầy nhiệt huyết vào ban điều hành lâm thời của Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế, đây cũng là những người đứng đầu 5 tổ. Từ nay sẽ có ban điều hành nối kết giữa các thành viên lại với nhau để tổ chức lớp học và các sinh hoạt chung của Ban Thừa Sai Chúa Cứu Thế tại Hà Nội. Thời gian tới ban đào tạo của tỉnh dòng sẽ phối hợp với bàn điều hành tổ chức các khóa học đào tạo Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế.

BAN THỪA SAI GIÁO DÂN CHÚA CỨU THẾ