Thái Hà: Huấn luyện Thiếu nhi Thánh Thể

Từ ngày 10 -14/09 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Quốc Toản, DCCT Sài Gòn đã đến Thái Hà chia sẻ tập huấn các kỹ năng liên quan đến phong trào thiếu nhi Thánh Thể.

Cha Giuse Nguyễn Quốc Toản nguyên là Phó tuyên úy Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh – Giáo phận Bắc Ninh.

Hơn 50 bạn trẻ thuộc Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phêrô – Phaolô, Giáo xứ Thái Hà đã tham dự khóa huấn luyện ngắn ngày vào các buổi tối trong tuần do cha Giuse Toản hướng dẫn.

Các bạn trẻ được gọi là các Huynh trưởng, dự trưởng, tham gia việc hướng dẫn, giảng dạy Giáo lý cho các em thiếu nhi. Hiện có hơn 700 em thiếu nhi đang học các lớp Giáo lý vào mỗi chiều Chúa Nhật tại Thái Hà. Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT Hà Nội làm tuyên úy.

Hình ảnh: FB Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.