Thái Hà: Kết thúc hai ngày kính thánh Giêrađô

Thái Hà (14.10.2016) – Ca đoàn nhận thánh Giêrađô làm bổn mạng tại Thái Hà cùng với Khu Giáo 10, các Lễ sinh mừng lễ thánh Giêrađô vào lúc 18 giờ 30, tối nay tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà.

Thánh lễ tối nay cũng là ngày cuối trong hai ngày kính thánh Giêrađô, Tu sĩ DCCT.

Thánh lễ do cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế và cha Giuse Trần Văn Hưng chia sẻ Lời Chúa.

Thánh Giêrađô là vị tu sĩ không linh mục trong Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh nhân sinh năm 1726 tại Muro, miền Nam nước Ý.

Thánh nhân qua đời ở tuổi 29 và chỉ sống trong Dòng có 6 năm.

Thánh nhân nổi tiếng hay làm phép lạ, khi ngài còn sống cũng như khi ngài đã qua đời. Nhiều nơi nhận ngài làm bổn mạng của các em nhỏ và các bà mẹ đang mang thai.

img_2276 img_2279 img_2289 img_2290 img_2293 img_2294 img_2296 img_2300 img_2315

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.