Thái Hà: Khai Mạc Thánh Mân Côi Kính Đức Mẹ

Thái Hà – (30.09.2018) Theo truyền thống, cứ mỗi lần đến tháng 10 – tháng Mân Côi, lại là dịp cộng đoàn giáo xứ Thái Hà có những cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ hết sức trang trọng.

Khởi đầu tháng Mân côi, lúc 19 giờ 30 ngày 29.09.2018 quý Cha trong DCCT, quý Thầy cùng các hội đoàn và đông đảo bà con đã có cuộc cung nghinh Tượng Đức Mẹ đi quay công viên Thái Hà để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhưng đoàn người đi trong trật tự và trang nghiêm và cất lên nhưng lời Kinh cùng nhưng bài hát về Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ tiếp tục đồng hành và dẫn bước chúng con trên hành trình đức tin, và dạy chúng con biết theo gương Mẹ thuận theo Thánh Ý Chúa trong cuộc đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.