Thái Hà: Khai mạc tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Sáng sớm nay, những người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp trong vùng nội đô Hà Nội đã về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để tôn vinh Mẹ trong dịp lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp được tổ chức hàng năm vào ngày 27.06

Khoảng 1000 ông bà, anh chị trong Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc các giáo xứ quanh Hà Nội, trong đó xa nhất là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Giáo xứ Hòn Gai, Hải Phòng cùng với đội hoa của hội.

Thời gian ban sáng của ba ngày, thứ Năm, thứ Sáu và Thứ Bảy (25-27/6) các sinh hoạt được ưu tiên cho Hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại các vùng Nội Đô Hà Nội, Miền Xuôi và Tây Bắc. Ban chiều ba ngày, các sinh hoạt được ưu tiên cho các hội đoàn trong Giáo xứ Thái Hà và anh chị em di dân.

Chương trình cụ thể ba ngày tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như sau:

THỨ NĂM, NGÀY 25.06.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 08 giờ 00: Sinh hoạt của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 10 giờ 00: Thánh lễ

– 18 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ

– 18 giờ 30: Thánh lễ – Giáo khu 4 phụ trách

THỨ SÁU, NGÀY 26.06.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 08 giờ 00: Sinh hoạt của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 10 giờ 00: Thánh lễ

– 18 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ

– 18 giờ 30: Thánh lễ – Các ca đoàn phụ trách

THỨ BẢY, NGÀY 27.06.2020

– 05 giờ 30: Thánh lễ

– 09 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ

– 10 giờ 00: Thánh lễ – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phụ trách

– 12 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XIII TN (tuần 4 trong tháng)

– 18 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XIII TN (tuần 4 trong tháng)

– 20 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XIII TN (tuần 4 trong tháng)

Đội hoa của các Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp từ các giáo xứ nội đô Hà Nội
Bàn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái Hà
Cha Giuse Dương Công Định dẫn giờ hành hương kính Đức Mẹ trước thánh lễ

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.