Thái Hà: Khai mạc tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Hôm thứ Bảy, 24.06 các tu sĩ DCCT Hà Nội và những người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Hà Nội đã khai mạc 3 ngày Hành hương kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh lễ lúc 10 giờ 00 hôm nay cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam đã chủ tế và chia sẻ Lời Chúa, đồng tế có quý cha trong tu viện DCCT Hà Nội.

Sau thánh lễ lúc 18 giờ 00, quý cha quý thầy và cộng đoàn đã tôn kính Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp qua cuộc rước kiệu quanh công viên Đức Bà.

Được biết, ngày 27.6 hàng năm là ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp theo lịch của Giáo Hội Công giáo. Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng là bổn mạng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và bổn mạng của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

Ba ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tiếp tục vào ngày thứ Hai tới đây, cụ thể:

THỨ HAI, 26/06/2017

“CÙNG MẸ YÊU THƯƠNG CỨU GIÚP CÁC GIA ĐÌNH”(Ga 2,1-12)

Buổi Chiều:

– 18 giờ 30: Lần Hạt Mân Côi

– 19 giờ 00: Thánh Lễ

THỨ BA, 27/6/2017

“CÙNG MẸ MARIA LÊN ĐƯỜNG VIẾNG THĂM CÁC GIA ĐÌNH” (Lc 1,39-56)

Buổi Sáng:Dành cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 09 giờ 30: Hành Hương

– 10 giờ 00: Thánh Lễ

Buổi Chiều:

– 18 giờ 30: Lần Hạt Mân Côi

– 19 giờ 00: Thánh Lễ Đồng Tế

Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.