Thái Hà: Khai mạc tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Sáng nay, Thứ Năm, 23.06, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà đã khai mạc những ngày mừng kính trọng thể Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Từ sáng sớm, những người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc các giáo xứ vùng nội đô Hà Nội đã đến ngôi đền Đức Mẹ Thái Hà.

Đội cồng chiên của Giáo xứ La Phù, đội hoa của Giáo xứ Chuyên Mỹ, Giáo xứ Chuôn Chung thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.

Trước khi bước vào giờ tĩnh tâm dành cho các hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ba đội hoa đã dâng lên Mẹ Maria những lời ca tiếng hát, những điệu múa cùng với những bó hoa tươi sắc.

Trời Hà Nội hôm nay râm mát, thật thuận lợi cho những người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp tậm trung vào ngày lễ kính Mẹ.

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, linh hướng hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã hướng dẫn tĩnh tâm và dâng thánh lễ cho hội. Trước thánh lễ, cha Giuse Trần Văn Hữu hướng dẫn các hội viên làm giờ hành hương kính Mẹ.

Ban chiều hôm nay, lúc 18 giờ 00 là giờ hành hương kính Đức Mẹ và 18 giờ 30 là thánh lễ đồng tế dành cho các Giáo khu, hội đoàn trong Giáo xứ Thái Hà.

Chương trình những ngày kế tiếp như sau:

NGÀY 2: THỨ SÁU, 24/06/2022

Sáng:

– 07 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

– 08 giờ 09 giờ 30: Hội thảo – Tĩnh tâm dành cho Hội Đức Mẹ (Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Xuôi)

– 10 giờ 00: Thánh lễ

Chiều:

– 18 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 18 giờ 30: Thánh lễ đồng tế

NGÀY 3: THỨ BẢY, 25/06/2022

– 09 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 10 giờ 00: Thánh lễ đồng tế

LỄ CHÍNH NGÀY: THỨ HAI, 27/06/2022

Sáng:

– 07 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ

– 08 giờ 09 giờ 30: Hội thảo – Tĩnh tâm dành cho Hội Đức Mẹ (Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Tây Bắc)

– 10 giờ 00: Thánh lễ

Chiều:

– 18 giờ 15: Cung nghinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 18 giờ 30: Thánh lễ đồng tế

Truyền Thông Thái Hà