Thái Hà: Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Chúa nhật II Phục Sinh ngày 07.04.2024, cộng đoàn tại Giáo xứ Thái Hà đã tổ chức rước kiệu tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa và sốt sắng tham dự Đại lễ kính Lòng Thương Xót.

Đúng 09h15, cha Giuse Nguyễn Văn Hội đã làm phép bước ảnh Lòng Chúa Thương và chủ sự cuộc rước tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa quanh khuôn viên nhà thờ Giáo xứ. Các hội đoàn vừa tiến bước vừa ngợi ca lòng Chúa xót thương qua những lời kính và bài thánh ca.

Ngay sau cuộc rước, cha Giuse đã long trọng chủ sự Thánh lễ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa. Hiện diện trong thánh lễ có quý cha trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và hội viên Hội Lòng Chúa Thương Xót cùng đông đảo các thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ.