Thái Hà: Lễ kính Thánh Clementê, đấng sáng lập thứ hai của Dòng Chúa Cứu Thế

Các tu sĩ trong Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và bà con giáo dân Thái Hà đã dâng thánh lễ kính trọng thể thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

Thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ 30, Thứ Ba, 15.03, do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện cũng là chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ sự.

Thánh Clêmentê Maria Hofbauer sinh năm 1751 và mất năm 1820. Ngài được coi như là vị sáng lập thứ hai của Dòng Chúa Cứu Thế. Chính thánh nhân đã đã đưa Dòng Chúa Cứu Thế vượt qua rặng núi Alpes, từ nước Ý, ra khắp Âu Châu và từ đó Nhà Dòng có mặt trên toàn thế giới.

Thánh Clêmentê Maria Hofbauer được Đức Giáo Hoàng Piô X tôn phong hiển thánh vào năm 1909. Ngài được đặt làm bổn mạng của Vienna, nước Áo. Tại Thái Hà, ngài được Giáo khu 9 của Giáo xứ, hội Tông Đồ Giáo Dân, Giới trẻ Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế nhận làm bổn mạng của mình. Lễ kính ngài vào ngày 15 tháng Ba hàng năm.

Một vài hình ảnh thánh lễ kính thánh Clêmentê Maria Hofbauer tại Nhà Thờ Thái Hà:

Truyền Thông Thái Hà