THÁI HÀ: Ngày thứ ba trong 3 ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

IMG_1393

Thái Hà (27.06.2017) – Hôm nay, từ sáng sớm, nhiều người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc các giáo xứ của giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hóa, cách riêng là những người con trong Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp đã về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Hà Nội để tham dự ngày kính Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Giờ hành hương kính Đức Mẹ diễn ra lúc 9 giờ 30. Trước đó, nhiều hội hoa của các giáo xứ, của Hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã dùng lời ca, tiếng hát dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi bày tỏ lòng yêu mến Mẹ.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ 00, do cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, linh hướng Hội Con Đức Mẹ tại Miền Bắc chủ sự thánh lễ và cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên tu viện DCCT Hà Nội chia sẻ Lời Chúa. Đồng tế trong thánh lễ còn có quý cha trong Tu viện DCCT và cách riêng cha Giuse Nguyễn Hoàng Ân, chánh xứ Dân Trù, Giáo phận Bắc Ninh.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30, khoảng 1000 người đã đăng kí ăn trưa tại chỗ. Những người con của Mẹ Maria đi sớm về bên Mẹ và nghỉ ngơi dùng bữa trước khi về lại gia đình của mình.

Ban chiều, lúc 18 giờ 30 những người con của Mẹ Maria tại Thái Hà đã lần Chuỗi Mân Côi tại sân nhà thờ, trước hang đá Đức Mẹ. Sau đó, lúc 19 giờ 00 thánh lễ đồng tế do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề Trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ sự và cha Vinhson Vũ Văn Bằng chia sẻ Lời Chúa, kết thúc ba ngày tôn kính Mẹ Maria dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

IMG_1387

IMG_1385

IMG_1443

IMG_1416

IMG_1398

IMG_1401

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.