Thái Hà: Ngày tĩnh tâm thứ hai dành cho giới trẻ

Thái Hà (10.03.2016) – Ngày tĩnh tâm thứ hai dành cho giới trẻ, cha Giuse Đỗ Đình Tư mời gọi các bạn trẻ suy nghĩ về việc bước theo Chúa Giêsu Kitô để sống lòng thương xót.

Thánh lễ bắt đầu lúc 19 giờ 30, trước đó các bạn trẻ có 30 phút để ngắm cuộc thương khó của Chúa. Tối hôm nay, Huy Trưởng phụ trách ngắm và các ca đoàn đang phục vụ tại Thái Hà hát lễ.

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, có nghi thức sám hối. Cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng giúp các bạn nhìn lại mối tương quan với Thiên Chúa, tương quan với tha nhân và với chính mình để sám hối trở về với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải.

Huynh Trưởng (giáo lý viên) Thái Hà phụt trách ngắm cuộc thương khó Chúa Giêsu

Sau bài giảng là phần sám hối chung

Hòa giải với Chúa sau thánh lễ

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.