Thái Hà: Rước kiệu kết thúc Tháng Mân Côi

Thái Hà (01.11.2015) – Sau thánh lễ lúc 19 giờ tối qua, 31.10, quý cha và cộng đoàn Giáo xứ Thái đã rước kiệu kính Đức Mẹ quanh công viên Đức Bà (khu đất của Nhà Dòng nhà nước chiếm dụng làm công viên).

Cuộc rước kính Đức Mẹ nhân ngày kết thúc tháng Mười – tháng mà Giáo hội mọi thành phần năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ.

Tham gia cuộc rước có cha Bề trên cùng quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội và các hội đoàn trong Giáo xứ.

Cuộc rước kéo dài 40 phút. Kết thúc tại sân nhà thờ với phép lành cuối lễ của cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, chủ tế thánh lễ

Ảnh: Peter Đông

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.