Thái Hà: Rước kiệu kính Đức Mẹ đầu Tháng Mân Côi

Hôm qua, thứ Bảy, 30.09, sau thánh lễ lúc 18 giờ, cộng đoàn Dân Chúa tại Thái Hà đã cử hành cuộc rước kiệu Đước Mẹ nhân Giáo hội bắt đầu tháng Mười – Tháng được mời gọi lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ.

Cuộc rước kiệu gồm các hội đoàn trong Giáo xứ và đang sinh hoạt tại Giáo xứ Thái Hà. Cuộc rước đi xung quanh Công Viên Đức Bà và tiến vào sân nhà thờ.

Trong một năm, Giáo hội dành hai tháng để kính nhớ Đức Maria một cách đặc biệt, đó là tháng Năm, hay gọi là tháng hoa và tháng Mười, gọi là tháng Mân Côi.

Chuỗi Mân Côi gồm lời Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Cha và suy ngắm các mầu nhiệm về cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.