Thái Hà: Rước kiệu Mẹ kết thúc tháng mân côi

Thái Hà – (31.10.2020) Sau thánh lễ lúc 18 giờ 00, 31.10 quý cha và cộng đoàn Giáo xứ Thái đã rước kiệu kính Đức Mẹ quanh công viên Đức Bà

Cuộc rước kính Đức Mẹ nhân ngày kết thúc tháng Mười – tháng mà Giáo hội mọi thành phần năng lần Chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ

Tham gia cuộc rước có quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội và các hội đoàn trong Giáo xứ

Cám ơn Mẹ đã liên kết mọi chúng con lại như những hạt kinh kính mừng trong tràng chuỗi mân côi có Chúa là đầu và Mẹ là trung gian. Chúng con tin rằng với tình mến Mẹ tha thiết và nhờ lời kinh Ave chúng con sốt sắng dâng Mẹ mỗi ngày thì tràng hạt mân côi nên như chiếc thang đưa toàn nhân loại chúng con thoát khỏi mọi sự dữ và lên trời hưởng hạnh phúc với Mẹ.

Truyền Thông Thái Hà