Thái Hà: Tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngày 27.06.2019 ngày cuối cùng trong ba ngày tam nhật kính Đức Mẹ, ngay từ sáng sớm đoàn người từ khắp các tỉnh thành đã nô nức về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp để tỏ bày lòng yêu mến Đức Mẹ và chung lời tại ơn Thiên Chúa trong ngày Bế mạc mừng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đúng 10h, Cha Giuse Ngô Văn Kha phó bề trên tu viện C.Ss.R, cùng quý Cha trong nhà dòng đồng tế thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng là lễ bổn mạng của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc.

Ngày cuối cùng của Tam nhật thánh được kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn kính Thánh Tâm Chúa vào lúc 18h30. Thánh lễ do Cha Fx Nguyễn Kim Phùng C.Ss.R chủ tế cùng đồng tế với Ngài có quý Cha trong cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Hiện diện trong thánh lễ này có 14 Ca đoàn đang phục vụ trong Giáo xứ Thái Hà và đông đảo anh chị em đến tham dự.

Cuối thánh lễ Cha Fx Nguyễn Kim Phùng C.Ss.R, đã đại diện Cha bề trên, phó bề trên cùng quý Cha trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đã có lời mừng lễ đến tất cả anh chị em con cái Đức Mẹ hôm nay đã về đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để mừng đại lễ này.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.