Thái Hà: Tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngày 27 tháng 6 hàng năm, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới và những người con của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp đều long trọng mừng lễ Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tại nhà thờ Thái Hà, chương trình cụ thể như sau:

THỨ BẢY, 24/06/2017 : “CÁC GIA ĐÌNH ĐÓN MẸ VỀ NHÀ MÌNH” (Ga 19, 25-27)

Buổi Sáng:

– 09 giờ 30: Hành Hương Kính Đức Mẹ

– 10 giờ 00: Thánh lễ khai mạc

Buổi Chiều:

– 17 giờ 30: Hành Hương Kính Đức Mẹ

– 18 giờ 00: Thánh Lễ

– 19 giờ 00: Rước Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

THỨ HAI, 26/06/2017: “CÙNG MẸ YÊU THƯƠNG CỨU GIÚP CÁC GIA ĐÌNH”(Ga 2,1-12)

Buổi Chiều:

– 18 giờ 30: Lần Hạt Mân Côi

– 19 giờ 00: Thánh Lễ

THỨ BA, 27/6/2017: “CÙNG MẸ MARIA LÊN ĐƯỜNG VIẾNG THĂM CÁC GIA ĐÌNH” (Lc 1,39-56)

Buổi Sáng:Dành cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

– 09 giờ 30: Hành Hương

– 10 giờ 00: Thánh Lễ

Buổi Chiều:

– 18 giờ 30: Lần Hạt Mân Côi

– 19 giờ 00: Thánh Lễ Đồng Tế

Ngợi Khen Chúa Giêsu và Mẹ Maria!

Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.