Thái Hà: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

 
💒 Trong Thánh lễ lúc 10h00, Chúa Nhật, ngày 06.08.2023, 122 thiếu nhi của Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể Thái Hà và 2 người trưởng thành đã được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Thánh lễ do cha Antôn Nguyễn Văn Thắng. Tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên chánh xứ Giáo xứ Thái Hà, quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội, quý cha đến từ giáo phận Bùi Chu và Thái Bình.
 
📝 Sau 3 năm học hỏi Giáo lý với niềm khát khao mong Chúa Thánh Thần ngự đến, ngày hôm nay các em đã được đón nhận Ngôi Ba Thiên Chúa một cách sung mãn. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các em.
 
🔥 Nguyện xin Chúa Thánh Thần là thầy dạy dỗ sẽ thánh hoá và biến đổi tâm hồn và đời sống của các em để các em sống xứng với danh xưng Kitô hữu.
 
– BTT Xứ đoàn TNTT Thái Hà –