Thái Hà: Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang thanh tước

Thái Hà – Hợp với toàn thể Giáo hội, lúc 9 giờ 00, ngày 02.11.2020, giáo xứ Thái Hà đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang Thanh Tước.

Thánh lễ do cha Giuse Trần Văn Hưng, DCCT chủ tế cùng đồng tế với Ngài có cha quản xứ giáo xứ Phúc Yên và quý cha trong tu viện DCCT. Tham dự trong thánh lễ có các sơ cùng các chú để tử trong DCCT và bà con đến tham dự.

Việc cầu nguyện cho các linh hồn đã có từ lâu đời có nguồn gốc từ Cựu Ước: “Ông Giuđa quyên được khoảng hai ngàn quan tiền, và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ trong tinh thần đạo đức. Đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế đền tạ cho những người đã chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2Mcb 12,43-46).và trong Giáo Hội từ những thế kỷ đầu cũng đã có cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Thánh Augustinô, thế kỷ IV, đã nói: “Nếu chúng ta không lưu tâm gì đến người chết, thì chúng ta sẽ không có thói quen cầu nguyện cho họ.” Các dòng tu đặc biệt quan tâm đến việc này. Thánh Ôđi-lô, Tu viện trưởng Dòng Cluny, vào giữa thế kỷ XI (1048) đã có sáng kiến cho dòng của ngài cầu nguyện cho những người đã qua đời vào ngày 2/11, ngay sau lễ Các Thánh. Sáng kiến này được Giáo Hội đưa vào lịch Phụng vụ Rôma… Hằng ngày, chúng ta vẫn nhớ cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, nhất là khi dâng Thánh Lễ. Trong Giáo Hội có nhiều kinh nguyện để cầu cho các linh hồn.

Truyền Thông Thái Hà