Thái Hà: Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Antôn Phạm Văn Nam, DCCT

Thái Hà (19.09.2018) – Cộng đoàn DCCT Hà Nội và bà con giáo dân Thái Hà đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Antôn Phạm Văn Nam, DCCT vừa mới qua đời.

Thánh lễ lúc 18 giờ 30, thứ Ba, 18.09 tại nhà thờ Thái Hà do cha Bề trên chánh xứ Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế và cha Vinhson Vũ Văn Bằng giảng lễ.

Được biết, cha cố Anton Phạm Văn Nam đã vào nhà Nhà Tập và khấn lần đầu trong Dòng tại chính Tu viện DCCT Hà Nội vào năm 1950.

CHA ANTÔN PHẠM VĂN NAM C.Ss.R.

 • Sinh ngày 10 tháng 09 năm 1925 tại Thượng Đồng, Bình Lục, Hà Nam.
 • Từ năm 1925 đến năm 1940: Sống với gia đình tại quê nhà.
 • Tháng 02.1940: Gia nhập Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế.
 • Ngày 15.07.1949: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội.
 • Ngày 15.09.1950: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Hà Nội.
 • Từ năm 1950 đến năm 1957: Học tại Học viện DCCT Đà Lạt.
 • Ngày16.10.1953: Tuyên khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Đà Lạt.
 • Ngày 08.09.1955: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại DCCT Đà Lạt.
 • Từ năm 1957 đến năm 1958: Phó xứ Tùng Lâm, Giáo phậnĐà Lạt.
 • Từ năm 1958 đến năm 1960: Phục vụ tại Vũng Tàu – Bà Rịa.
 • Từ năm 1960 đến năm 1961: Làm Nhà Tập 2 (Mục vụ) tại Tu viện DCCT Đà Lạt.
 • Từ năm 1961 đến năm 1962: Phụ tá Tập viện tại DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 1962 đến năm 1965: Phục vụ tại DCCT Huế.
 • Từ năm 1965 đến năm 1968: Thừa sai Đại Phúc tại DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 1968 đến năm 1970: Bề Trên Nhà Thủ Đức kiêm Cố Vấn Tỉnh.
 • Từ năm 1970 đến năm 1972: Bề Trên Nhà Nha Trang.
 • Từ năm 1972 đến năm 1975: Phục vụ tại DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 1975 đến năm 1993: Quản xứ Giuse, Quân Trấn, Giáo phận Nha Trang.
 • Từ năm 1993 đến năm 1999: Bề Trên Nhà Nha Trang.
 • Từ năm 1999 đến năm 2005: Phục vụ tại DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 2005 đến năm 2008: Bề Trên Nhà Nha Trang.
 • Từ năm 2008 đến năm 2010: Quản xứ Giuse, Quân Trấn, Giáo phận Nha Trang.
 • Từ năm 2010đến nay: Nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng DCCT Sài Gòn.

Vào lúc 19h thứ Bảy,ngày 15 tháng 9 năm 2018,cha Antôn Phạm Văn Nam, C.Ss.R. đã được Chúa gọi về tại Nhà hưu của Tỉnh Dòng, sau 93 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm sống lời khấn Dòng và 63 năm sống sứ vụ linh mục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.