Thái Hà: Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, nguyên giám mục giáo phận Vinh

Trức khi thánh lễ an táng cho Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên được cử hành tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Vinh, vào hôm nay, Thứ Năm, 01.09.2022, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách, vào lúc 05 giờ 30, quý cha trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế và bà con giáo dân tại Thái Hà đã dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho ngài.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội, chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ tế; Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện chia sẻ Lời Chúa. Đồng tế trong thánh lễ có một số cha khác trong Tu viện, bà con giáo dân thuộc Giáo xứ Thái Hà. Cách riêng, trong thánh lễ có một số anh chị em, các bạn trẻ Công giáo gốc Vinh, Hà Tĩnh đang học tập, làm ăn sinh sống tại Hà Nội đã đến tham dự thánh lễ.

Được biết, sáng sớm Thứ Tư, 31.08.2022, Cha Bề trên, 3 cha khác, cũng như đại diện Hội đồng mục vụ, các hội đoàn trong Giáo xứ Thái Hà đã vào Vinh để viếng Đức cha Phaolô Maria và dâng thánh lễ cùng gia đình Giáo phận Vinh bên thi hài Đức cha Phaolô Maria lúc 04 giờ 30.

Đức cha Phaolô Maria không chỉ được anh chị em tại Vinh, Hà Tĩnh nơi ngài làm mục tử coi sóc trong tư cách là Giám mục yêu mến. Đối với quý cha thuộc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và bà con giáo dân Thái Hà luôn ghi nhớ ân tình Đức cố Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên và anh chị em Giáo phận Vinh trong biến cố đau thương liên quan đến đất đai. Ngày 10.09.2008, Đức cố Giám mục Phaolô Maria đã đến Thái Hà, chia sẻ và dâng thánh lễ. Trong thánh lễ vào ban chiều ngày 10.09.2008 tại nhà thờ Thái Hà, Đức cha Phaolô Maria đã nói: ‘Việc của Thái Hà cũng là việc của Giáo phận Vinh’.

Truyền Thông Thái Hà