Thái Hà: Thánh lễ giao thừa và nhận lộc Lời Chúa

Thái Hà (08.02.2016) – Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên và chánh xứ đã rút câu Lời Chúa cho Tu viện và Giáo xứ: “anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9).

Tối qua, lúc 21 giờ, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà có giờ chầu tạ ơn, sau đó là thánh lễ giao thừa lúc 21 giờ 30.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Phượng chủ tế và cha Giuse Đỗ Đình Tư chia sẻ Lời Chúa.

“anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9).
Làm phép lộc Lời Chúa

Sau thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ đã chúc tuổi cha Bề trên, quý cha quý thầy trong Tu viện. Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên cũng là chánh xứ thay lời cho quý cha quý thầy chúc tuổi, chúc tết cộng đoàn. Ngài cũng đọc lá thư chúc Tết của cha Michael Brehl, Tổng quyền DCCT gửi tới các tu sĩ và giáo dân đang cộng tác với Nhà Dòng.

Nghi thức làm phép Lời Chúa và nhận lời Chúa khép lại đêm giao thừa. Mỗi câu lời Chúa được gọi là “lộc Lời Chúa” được gửi tới mọi người tham dự như lời ngỏ của Thiên Chúa gửi đến cho mọi người trong năm mới.

Cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên rút lộc Lời Chúa cho Tu viện và giáo xứ. Câu Lời Chúa nhận được: “anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,9). Cha Bề trên, quý cha sau khi nhận Lời Chúa đọc to để mọi người hiệp thông. Sau đó mọi người lần lượt lên nhận câu Lời Chúa của mình.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.