Thái Hà: Thánh Lễ Mừng Chân Phức Gaspar Stanggassinger, C.Ss.R.

Thái Hà – (27.09.2018), Vào lúc 18 giờ 30, ngày 26.09.2018 tại nhà thờ Thái Hà diễn ra thánh lễ mừng kính Chân Phức Gaspar Stanggassinger.

Thánh lễ do Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên DCCT Hà Nội chủ tế cùng đồng tế với Ngài có các Cha trong tu viện và bà con trong và ngoài giáo xứ đến tham dự.

Thánh Nhân sinh năm 1871 tại Bectexgaden, nước Đức. Ngài ao ước đi truyền giáo tại Brazil nhưng bề trên lại trao cho ngàu nhiệm vụ đào tạo các Linh mục tương lai của Dòng. Ngài đã đã dấn thân và hiến mình trọn vẹn cho Thiên Chua và anh em trong nhiệm vụ đào tạo. Ngài qua đời ngày 26.09.1899

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, DCCT Chủ Tế
Các Chú đệ tử DCCT Hà Nội
Cha Giuse Ngô Văn Kha, DCCT chia sẻ lời Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.