Thái Hà: Thư của cha chính xứ

Gửi tới ông bà và anh chị em, cách riêng ông bà và anh chị em thuộc Giáo xứ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội lá thư của cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, C.Ss.R, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà.
 
Trong những ngày không có thánh lễ tập trung tại nhà thờ, để nối kết với anh chị em giáo dân trong Giáo xứ một tập san mang tên “Một Thân Mình” đã được hình thành, kèm trong đó là lá thư của cha chính xứ gửi tới anh chị em.
 
Đầu Tháng Tám này, Hà Nội giãn cách nên Tập San không thể đến tay anh chị em và các gia đình được. Qua website và trang mạng xã hội, chúng tôi gửi tối anh chị em lá thư Tháng Tám của cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Chính xứ Thái Hà để anh chị em biết tâm tình của ngài đối với anh chị em.

Kính chào quý Cụ, quý Ông bà và Anh chị em.

Với Bản Thông Tin Tháng Tám năm 2021, trong niềm vui Mừng Lễ Thánh Anphongsô Tiến Sỹ Hội Thánh, Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế, Bổn Mạng Các Cha Giải Tội, Bổn Mạng Các Nhà Thần Học Luân Lý và Bổn Mạng Giáo Xứ, chúng tôi xin gửi đến từng gia đình anh chị em tinh thần của Thánh Anphongsô, để sống Thánh ý Chúa như món quà hiệp thông trong thời gian còn giãn cách.

Thánh Anphongsô đã khám phá con đường trọn lành Kitô giáo chính là con đường Tình yêu cao cả của Thiên Chúa được Đức Giêsu thể hiện, và lời đáp trả của con người trong tình yêu. Ngài dạy: “Tất cả sự thánh thiện và trọn lành của một linh hồn hệ tại lòng yêu mến Chúa Giêsu, và thực hiện thánh ý Chúa.”

Để đạt được mục đích ấy, Thánh Anphongsô đã sống một cuộc đời từ bỏ mình và bỏ ngỏ đời mình cho Chúa; luôn tín thác vào Chúa, vào kế hoạch cứu chuộc của Chúa và vui lòng thuận theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh; noi gương Đức Giêsu, và cùng với Người, sống mật thiết với Chúa Cha và quy mọi sự về Chúa Cha; thực hiện sứ mạng của Đức Giêsu là thể hiện tình yêu Thiên Chúa đối với người nghèo, nhất là người  bị bỏ rơi hơn cả.

Mừng Lễ Bổn Mạng trong tình hình cụ thể năm nay, với sự chuyên chăm đọc – suy gẫm và sống Lời Chúa hàng ngày, chúng ta sống tích cực tinh thần của Thánh Bổn Mạng, trước tiên nơi lời cầu nguyện. Ngài dạy: “Nếu muốn được cứu độ, phải cầu nguyện luôn để khấn xin các ân sủng. Chúng ta có phải trả gì đâu khi cầu xin: Lạy Chúa, xin hãy bênh đỡ con – Lạy Chúa, xin hãy cứu giúp con – Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tình yêu của Chúa. Còn gì dễ hơn cầu nguyện như thế?”

Cuối cùng, với tình thương thân tương ái, chúng ta cũng nên trích “từ cái nghèo khó của mình” để trợ giúp cho những anh chị em là nạn nhân của dịch bệnh Covid.

Xin Chúa Giêsu Cứu Thế và nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ban muôn ân sủng và bình an cho quý Cụ, quý Ông bà và Anh chị em.

Thái Hà ngày 24 /07 /2021

Linh mục Bề trên chánh xứ

Giuse Trịnh Ngọc Hiên CSsR

Quý vị nhấn vào đường link để đọc Tập san MỘT THÂN MÌNH