“Tháng 11 đỏ” tưởng nhớ các Ki-tô hữu bị bách hại trên toàn thế giới

Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã dành tháng 11 để nâng cao sự chú ý đối với việc các Ki-tô hữu bị bách hại. Sáng kiến toàn cầu #RedWeek được tổ chức từ ngày 18-25/11 và sẽ bắt đầu tại Áo với Thánh lễ được cử hành ngày 18/11 tại thủ đô Vienna.

Phân bộ Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ ở Úc đã quyết định dành tháng 11 năm nay cho các sáng kiến ủng hộ và liên đới với tất cả các Ki-tô trên thế giới bị bách hại vì đức tin của họ.

Hỗ trợ tinh thần và vật chất cho các anh chị em bị bách hại

Một thông cáo của Tổ chức viết: “‘Tháng Mười Một Đỏ’ chủ yếu sẽ ở các trường học nhưng các giáo xứ cũng được mời tham gia”. Trong tháng đặc biệt này, “các nguồn lực cụ thể về nhu cầu của các Ki-tô hữu bị bách hại và ‘hộp của người nghèo’ sẽ được phân phát, dưới hình dạng một nhà thờ, để khuyến khích việc đóng góp tinh thần và vật chất cho các anh chị em của chúng ta trong Chúa Ki-tô”.

Các tòa nhà được chiếu ánh sáng đỏ

Hơn nữa, vào thứ Tư ngày 25/11, Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ ở Úc sẽ tham gia “Ngày thứ Tư Đỏ”, một sáng kiến quốc tế của Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ. Trong sáng kiến này, các tòa nhà tôn giáo, dân sự và văn hóa chính của các thành phố trên thế giới sẽ được chiếu ánh sáng đỏ. Do đó, tất cả các thánh đường và giáo xứ của Úc đều được mời chiếu ánh sáng màu đỏ.

“Tuần lễ Đỏ”

“Tuần lễ Đỏ” được bắt đầu vào năm 2015 tại Rio de Janeiro. Năm nay tuần lễ bắt đầu ở Áo với Thánh lễ trùng vào ngày lễ thánh Stephano. Tại Anh, vào ngày 25/11 sẽ giới thiệu Phúc chiếu “giải phóng các tù nhân”, tập trung vào các Ki-tô hữu bị cầm tù vì đức tin của họ. Tại Philippines, sự kiện được dành để cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ hoạt động trên tuyến đầu chống đại dịch ngay cả khi sự sống của họ gặp nguy hiểm.

Hồng Thủy – Vatican News