Thánh Anphongsô – Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (Infographics)

Thái Hà (31.7.2016) – Ngày thứ Hai, 01.8 tới, Giáo hội sẽ mừng kính lễ thánh Anphongsô, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Anphongsô là Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (1732). Ngài được đặt làm bổn mạng của các cha giải tội, các nhà thần học luân lý. Tại Thái Hà, ngài được chọn làm bổn mạng của Tu viện DCCT Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà.

Xin gửi tới quý vị một cách trình bày đơn giản về cuộc đời của ngài. Xin quý vị cầu nguyện cho Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng các tu sĩ DCCT tại Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà.

st-alphonso

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.