Thánh Giêrađô, nhà thừa sai nhiệt thành

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà cử hành giờ hành hương và thánh lễ trực tuyến kính thánh Giêrađô, với chủ đề: Thánh Giêrađô, nhà thừa sai nhiệt thành.

Lúc 9h, Thầy Phanxicô Trần Văn Bắc đã hướng dẫn cộng đoàn bước vào giờ hành hương và suy niệm về đời tông đồ thừa sai của Thánh Giêrađô. Và lúc 9h30, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế dâng thánh lễ đồng tế, với ý cầu nguyện: cầu cho các thai phụ, ấu nhi, những người hiếm muộn, những người đang gặp đau khổ phần xác phần hồn, đồng thời cầu xin Chúa trợ sức cho các bệnh nhân, các bác sĩ và những người đang ở tuyến đầu chống dịch.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ. Cha Giuse nhấn mạnh: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến thế gian để loan báo tin mừng tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại. Chúa Giêsu chữa lành cho người bệnh tật, kêu gọi con người từ bỏ đàng tội lỗi, Ngài chạnh lòng thương đám đông bở vơ, dạy dỗ và cho họ ăn. Chính Chúa Giêsu là vị thừa sai mẫu mực nhất. Trước khi về Trời, Con Thiên Chúa đã tuyển chọn các Tông đồ và truyền cho các ông phải thực hiện sứ mạng tông đồ thừa sai cho muôn dân.

Chúng ta nhận thấy, mỗi một khoảnh khắc trong đời dù sống hay chết, Thánh Giêrađô luôn có lòng yêu mến Chúa Giêsu và và khát khao trở nên giống Thầy Giêsu trong mọi sự. Bởi vì Thầy Giêsu là vị thừa sai mẫu mực nhất, nên Giêrađô noi gương Thầy mình, cũng trở nên một tông đồ thừa sai nhiệt thành. Cậu thanh niên Giêrađô quyết tâm dứt bỏ gia đình để đi theo sứ mạng Chúa trao, cậu đã chạy bộ 19 cây số để theo chân các Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Giêrađô nói rằng nếu các cha từ chối nhận con, thì con sẽ luẩn quẩn với những người ăn mày trước cửa nhà Dòng. Giêrađô cứ lăn xả vào làm mọi công việc và tha thiết nói rằng “xin cho con được thử tìm hiểu ơn gọi một thời gian, nếu không được thì đuổi con sau”.

Sau khi được nhận vào Dòng, Giêrađô trở nên rất hữu dụng cho tha nhân và cho các linh hồn. Thiên Chúa đã dùng Giêrađô để dáng phúc cho người khổ đau tội lỗi. Giêrađô đã đồng hình đồng dạng trong vâng phục, hy sinh mang lại ơn ích cho các linh hồn. Ngài đồng cảm và bố thí cho người nghèo, cầu nguyện cho những linh hồn nơi luyện ngục. Tu sĩ Giêrađô được ơn đọc thấu những tâm hồn tội lỗi. Ngài giúp người ngã lòng được nâng đỡ, ủi an, người giả dối được trở lại chân thật, người cứng lòng được nghe khuyên răn; những lời dạy dỗ, khuyên can của ngài lay động người ta sám hối ăn năn hơn cả những bài giảng của các linh mục. Thầy còn được bề trên sai đến làm linh hướng cho ba dòng tu nữ, giúp các nam nữ tu sĩ cảm nghiệm sâu sắc hơn về Thiên Chúa và trở nên trọn hảo trong đời tu. Ngay cả khi đã qua đời, Thánh Giêrađô vẫn miệt mài thực thi sứ vụ tông đồ bằng cách đồng hành ban ơn cho những ai chạy đến với ngài.

Mừng lễ kính Thánh Giêrađô, chúng ta cầu xin với Thánh nhân bầu cử cho chúng ta biết noi gương ngài vâng theo thánh ý Thiên Chúa, thực hiện sứ mạng Chúa trao ban trong sự vâng phục và nhiệt thành, đến với người nghèo khổ, bệnh tật và hướng dẫn người tội lỗi biết ăn năn sám hối trở về với Chúa.

BTT Thánh Giêrađô