Thánh Laurenso bổn mạng Đức cha Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội

Chúng con mừng lễ bổn mạng Đức cha Laurenso Chu Văn Minh, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Laurenso, xin Chúa gìn giữ và ban cho Đức cha sức khoẻ, sự bình an của Người.

Đức cha Laurenso Chu Văn Minh dâng lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đầu năm tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, ngày 04.02.2017

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.