Thánh lễ an táng bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mùi, thân mẫu thầy Phêrô Đặng Văn Lượng, DCCT

Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm đã chủ sự thánh lễ an táng cho bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mùi vào lúc 15 giờ 30, Thứ Hai, 22.05 tại nhà thờ Giáo họ Đạo Củ thuộc Giáo xứ Dưỡng Điềm, Giáo phận Phát Diệm.

Bà cố Têrêsa là thân mẫu của cha Antôn Đặng Hồng Quảng, Hội Thừa Sai Việt Nam và thầy Phêrô Đặng Văn Lượng, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Bà cố Têrêsa được Chúa gọi về vào ngày 20.05 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi.

Phân ưu với gia đình thầy Phêrô Đặng Văn Lượng và dâng thánh lễ an táng cho bầ cố Têrêsa, Dòng Chúa Cứu Thế có cha Giuse Đỗ Đình Tư, Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và thầy Phanxicô Nguyễn Văn Hoài, Cố vấn Tỉnh Dòng; cha Giuse Nguyễn Hữu Hạnh, Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, Quảng Ngãi – nơi thầy Phêrô Đặng Văn Lượng đang là thành viên. Ngoài ra còn có quý cha, quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế từ Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh.

Truyền Thông Thái Hà

Một số hình ảnh Thánh Lễ An Táng của Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mùi: