Thánh lễ an táng ông cố Giuse, thân phụ linh mục Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

Thánh lễ an táng ông cố Giuse Trần Minh Quang đã được cử hành vào lúc 08 giờ 00, thứ Tư, 24.03, tại nhà thờ Giáo xứ Phùng Khoang, Tổng giáo phận Hà Nội

Ông cố Giuse Trần Minh Quang là thân phụ của cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng. Cha Anphongsô Hướng đang phục vụ tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự và chia sẻ Lời Chúa. Cùng đồng tế có khoảng 35 linh mục thuộc các cộng đoàn DCCT và các giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh.

Sau thánh lễ, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội và chánh xứ Thái Hà cử hành nghi thức tiễn biệt. Sau đó thi hài ông cố Giuse được chôn chất tại Đất Thánh Giáo xứ Phùng Khoang.

Ông cố Giuse Trần Minh Quang thuộc Giáo xứ Phùng Khoang nhưng có liên hệ gần gũi với Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Ông cố là người đệ tử đầu tiên của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sau năm 1954. Ông đã được cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích, Bề trên nhiều năm của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hướng dẫn. Sau khi về xây dựng gia đình, ông cố là người giáo dân nhiệt thành với công việc nhà Chúa, cách riêng trong việc dạy hát cho ca đoàn, là người thân tín của cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích trong những năm tháng mà Đạo Chúa bị cấm cách, bách hại.

Ông cố Giuse Trần Minh Quang đã được chúa gọi về lúc 4g15, Thứ Hai ngày 22.03.2021, hưởng thọ 83 tuổi. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 00, thứ Tư, ngày 24.03 tại nhà thờ Giáo xứ Phùng Khoang.

Truyền Thông Thái Hà