Thánh lễ cầu nguyện cho Cha GB. nguyễn Văn Phán, C.Ss.R

Thái Hà: Lúc 18 giờ 30 ngày 13.01.2020, tại ngôi đền Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho Cha GB. Nguyễn Văn Phán, C.Ss.R vừa được Chúa gọi về lúc 16g00, thứ Sáu, 10.01.2020.

Thánh lễ do Cha Giuse Trần Văn Hưng, DCCT chủ tế, Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên tu viện DCCT Hà Nội giảng lễ, tham dự thánh lễ có chú dự tu và bà con giáo dân.

———————————–

TIỂU SỬ

CHA GB. NGUYỄN VĂN PHÁN, C.Ss.R

Sinh ngày 07 tháng 04 năm 1936 ở Phú Vang, Thừa Thiên.

Ngày 15.08.1958: Khấn lần đầu ở Tu viện DCCT Đà Lạt.

Ngày 22.08.1961: Khấn trọn đời ở Tu viện DCCT Đà Lạt.

Ngày 21.12.1963: Lãnh thừa tác vụ linh mục ở DCCT Huế.

Từ năm 1964 đến năm 1965: Giúp các khoá giáo lý và giảng tĩnh tâm.

Từ năm 1965 đến năm 1971: Làm tuyên uý Thanh Lao Công.

Năm 1971: Gia nhập nhóm Truyền giáo cho sắc tộc J’rai tại Pleikly và sau đó làm Bề Trên Cộng Đoàn DCCT Pleiku trong 3 nhiệm kỳ.

Năm 1972: Về Cheoreo và cùng một nhóm anh em J’rai dịch Kinh Thánh Tân Ước sang tiếng J’rai.

Từ năm 1973: Trở lại phục vụ ở Pleikly.

Từ năm 1975: Về phục vụ ở Cheoreo.

Từ năm 2003: Làm thành viên Tu viện DCCT Sài Gòn.

Từ năm 2005: Làm thành viên Tu viện DCCT Mai Thôn.

Từ năm 2015 đến nay: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng của Tỉnh Dòng.

Vào lúc 16g00, thứ Sáu, 10.01.2020, cha GB. Nguyễn Văn Phán đã được Chúa gọi về tại Nhà Hưu Dưỡng của Tỉnh Dòng, sau 84 năm làm con Chúa trên dương thế, 62 năm sống lời khấn Dòng và 57 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Cuộc đời tận hiến của cha Gioan Baotixita trong DCCT đã được diễn tả trọn vẹn qua những năm tháng theo sát Chúa Kitô Cứu Thế để rao giảng Tin Mừng cho những người bị bỏ rơi hơn cả, cách riêng là anh chị em người sắc tộc J’rai, đúng theo trí ý của Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập DCCT. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, cha Gioan Baotixita đã lên đường truyền giáo và trở thành một trong những nhà thừa sai đặt nền tảng cho sự hình thành và phát triển của DCCT trên vùng Tây Nguyên như hiện nay. Dù đã làm được những công việc tông đồ quan trọng như thế, cha Gioan Baotixita vẫn luôn ý thức sự nhỏ bé của mình và dâng lời tạ ơn Chúa Cha là Đấng đã yêu thương và tuyển chọn ngài.

Ngày 10.01.2020, Chúa đã gọi cha Gioan Baotixita về với Người. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Gioan Baotixita sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.