Thánh lễ cầu nguyện cho Thân phụ Bênêdictô Nguyễn Công Nhật, DCCT Hà Nội

Cộng đoàn DCCT Hà Nội và bà con giáo dân Giáo xứ Thái Hà đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông cố Antôn Nguyễn Công Xuân trong thánh lễ lúc 18 giờ 30, thứ Ba, ngày 27.02.

Thánh lễ do cha Bênêđictô Nguyễn Công Nhật chủ tế. Cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng chia sẻ Lời Chúa.

Ông cố Antôn là thân phụ cha Bênêđictô Nguyễn Công Nhật, tu sĩ DCCT. Hiện cha Bênêdictô Nguyễn Công Nhật là thành viên DCCT Hà Nội.

Ông cố Antôn Nguyễn Công Xuân sinh ngày 25 tháng 10 năm 1957 tại Thừa Thiên Huế và đã được Chúa gọi về vào lúc 2 giờ 40 ngày 6 tháng 2 năm 2018 tại Ban Mê Thuột.

Được biết, ông cố Antôn có 9 người con, trong đó có 4 người con đã dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Cha Bênêđictô Nguyễn Công Nhật là con cả. Ngài sinh năm 1982, khấn lần đầu trong DCCT năm 2010 và chịu chức linh mục năm 2017. Hiện cha đang thi hành sứ vụ tại Cộng đoàn DCCT Hà Nội. Ngoài ra, gia đình ông cố còn một thầy đang học tại Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang và hai sơ đã khấn thuộc Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Ban Mê Thuật.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.