Thánh lễ đại triều mừng kỷ niệm 16 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội

WTGPHN – Mừng ngày kỷ niệm 16 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, lúc 10g00 sáng ngày 01 tháng 5 năm 2015, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế thánh lễ đại triều tại ngôi nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh và quý Cha trong Giáo hạt Chính Tòa. Tham dự thánh lễ có quý thầy Phó tế, quý Tu sỹ nam nữ và anh chị em giáo dân trong giáo xứ.

IMG_4433

Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã nói lên ba lý do của việc mừng lễ: trước hết ngày đầu tháng 5 là tháng Hoa, kính Đức Mẹ cách đặc biệt vì những ai có lòng kính mến Đức Mẹ thì có Chúa Giê-su ở cùng. Đức Mẹ dẫn đưa người đó đến gặp gỡ Đức Giê-su để họ lắng nghe và thực hành Lời Ngài. Tiếp đến nói về Đức Mẹ thì phải nhắc đến thánh Giuse, và hôm nay là lễ kính thánh Giuse với tư cách là quan thầy của giới lao động, nhắc nhở cho người tín hữu về công ăn việc làm trong cuộc sống xây dựng Nước Chúa để tôn vinh Chúa. Mỗi người tín hữu hãy noi gương thánh Giuse lao động để thánh hóa công việc lao động mà tôn vinh Chúa. Lý do cuối cùng là ngày kỷ niệm 16 năm cung hiến nhà thờ Chính Toà. Lễ cung hiến nhắc nhở người tín hữu rằng ngôi nhà thờ này đã được xức dầu để dâng cho Chúa cho nên tất cả mọi việc cử hành trong ngôi nhà thờ này đều là thánh thiện và hướng về Thiên Chúa. Gọi là nhà thờ chính tòa vì nơi này có ngai tòa của vị giám mục giáo phận vì thế mỗi tín hữu phải cầu nguyện và hợp tác với giám mục giáo phận và các cộng sự viên của ngài. Cuối cùng là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận nên mỗi giáo dân giáo xứ Chính toà, cần phải trở nên gương mẫu trong cử hành phụng vụ, trong đời sống đức tin sống động thể hiện qua sự hiệp nhất và yêu thương.

IMG_4471

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Phê-rô đã diễn giải ý nghĩa từ ba bài đọc Thánh Kinh, qua đó cho thấy ý nghĩa của việc cung hiến nhà thờ, phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật như thế nào, và phải sống sao để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa được xây trên đá tảng là Đức Ki-tô.

IMG_4644

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, biểu lộ niềm tin sống động và lòng mến thiết tha của cộng đoàn tham dự.

WTGPHN – Mừng ngày kỷ niệm 16 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, lúc 10g00 sáng ngày 01 tháng 5 năm 2015, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế thánh lễ đại triều tại ngôi nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh và quý Cha trong Giáo hạt Chính Tòa. Tham dự thánh lễ có quý thầy Phó tế, quý Tu sỹ nam nữ và anh chị em giáo dân trong giáo xứ.

IMG_4433

Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã nói lên ba lý do của việc mừng lễ: trước hết ngày đầu tháng 5 là tháng Hoa, kính Đức Mẹ cách đặc biệt vì những ai có lòng kính mến Đức Mẹ thì có Chúa Giê-su ở cùng. Đức Mẹ dẫn đưa người đó đến gặp gỡ Đức Giê-su để họ lắng nghe và thực hành Lời Ngài. Tiếp đến nói về Đức Mẹ thì phải nhắc đến thánh Giuse, và hôm nay là lễ kính thánh Giuse với tư cách là quan thầy của giới lao động, nhắc nhở cho người tín hữu về công ăn việc làm trong cuộc sống xây dựng Nước Chúa để tôn vinh Chúa. Mỗi người tín hữu hãy noi gương thánh Giuse lao động để thánh hóa công việc lao động mà tôn vinh Chúa. Lý do cuối cùng là ngày kỷ niệm 16 năm cung hiến nhà thờ Chính Toà. Lễ cung hiến nhắc nhở người tín hữu rằng ngôi nhà thờ này đã được xức dầu để dâng cho Chúa cho nên tất cả mọi việc cử hành trong ngôi nhà thờ này đều là thánh thiện và hướng về Thiên Chúa. Gọi là nhà thờ chính tòa vì nơi này có ngai tòa của vị giám mục giáo phận vì thế mỗi tín hữu phải cầu nguyện và hợp tác với giám mục giáo phận và các cộng sự viên của ngài. Cuối cùng là nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận nên mỗi giáo dân giáo xứ Chính toà, cần phải trở nên gương mẫu trong cử hành phụng vụ, trong đời sống đức tin sống động thể hiện qua sự hiệp nhất và yêu thương.

IMG_4471

Trong bài giảng, Đức Hồng Y Phê-rô đã diễn giải ý nghĩa từ ba bài đọc Thánh Kinh, qua đó cho thấy ý nghĩa của việc cung hiến nhà thờ, phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật như thế nào, và phải sống sao để xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa được xây trên đá tảng là Đức Ki-tô.

IMG_4644

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, biểu lộ niềm tin sống động và lòng mến thiết tha của cộng đoàn tham dự.

IMG_4484

IMG_4519

IMG_4528

IMG_4556

IMG_4557

IMG_4568

IMG_4592

IMG_4601

IMG_4611

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.