Thánh lễ đưa chân Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Đền thờ thánh Phêrô, Rôma

Lúc 17 giờ Roma (23 giờ Việt Nam), hôm qua 10.03, tại nguyện đường Kinh Sĩ bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô, Roma, Đức Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Thánh lễ Đưa chân cố Tổng Giám mục Phaolô có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sỹ nam nữ người Việt đang du học hay làm việc tại Rôma.

Như chúng ta đã biết, sáng thứ Ba, 6 tháng 3 năm 2018, Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn đang cùng với quý Đức Giám mục, Hồng Y thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam có chuyến đi Ad Limila. và ngài đã qua đời tại đây sau cơn đột quỵ.

Được biết, theo dự kiến, việc tổ chức lễ an tang của Đức cố Tổng Giám mục Phaolô sẽ diễn ra như sau:

1. Thứ ba 13/3 (dự kiến) linh cữu của Đức Cố TGM Phaolô sẽ về đến Sàigòn : giờ đến chính xác sẽ được thông báo ngay (qua mạng email này), để các nhà thờ kéo chuông báo tử.

2. Quàn tại Hội trường của Toà Tổng Giám Mục, trong thời gian quàn :
– Thánh lễ kính viếng chính thức : một 6g00 sáng, một 6g00 tối (theo một số đơn vị như liên hạt, dòng tu…) – dành thời giờ cho các đoàn, các nhân vật, các cá nhân đến kính viếng.
– Mở cửa chính Nguyễn Đình Chiểu và cửa nhánh Trần Quốc Thảo.

3. Chuyển cữu đến Nhà thờ Chính toà : 6g00 sáng thứ sáu 16/3 (dâng lễ và kính viếng).

4. Di quan đến Trung tâm Mục vụ : 8g00 tối thứ sáu 16/3 (đoàn rước xếp hàng 4), đặt tại Lễ đài (đêm canh thức).

5. Lễ an táng : 8g00 sáng thứ bảy 17/3 tại Lễ đài Trung tâm Mục vụ.

6. Mai táng : tại Nhà nguyện TCV cũ, bên mộ Đức TGM Phaolô Bình.
Trên đây là những nét sơ phác của tổ chức lễ tang, sẽ có bản văn đầy đủ, cũng như nếu có chi tiết thay đổi sẽ báo lại. Xin thông cảm.
Xin gửi kèm :
– Bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tgp.Sàigòn.
– Bổ nhiệm cha Đào Nguyên Vũ làm Chánh Văn Phòng HĐGMVN.

Di ảnh Đức Tổng Giáo mục Phaolo Bùi Văn Đọc được đặt trong thánh lễ
Đức Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin chủ tế thánh lễ và Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và Đức Hồng Y Phêro Nguyễn Văn Nhơn đồng tế trong thánh lễ

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp. Ảnh: John Glory Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.