Thánh lễ giỗ 5 năm cha cố Matth êu Vũ Khởi Phụng, C.Ss.R

Nhân ngày lễ 5 năm Cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng, C.Ss.R, Cộng đoàn Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo dân Giáo xứ Thái Hà đã cử hành thánh lễ giỗ cho ngài vào lúc 18 giờ 30, ngày 02/03/2021 tại nhà thờ Thái Hà.

Thánh lễ do Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chủ tế, Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Nà Phặc chia sẻ Lời Chúa, cùng đồng tế có các Cha trong Dòng và bà con giáo dân tham dự.

………..
TIỂU SỬ CHA MÁTTHÊU VŨ KHỞI PHỤNG, C.Ss.R.

 

Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1940 tại Thanh Hóa.

 

Từ năm 1940 đến năm 1952: Sống cùng gia đình tại Thanh Hóa; sau đó, học nội trú tại tiểu chủng viện Trung Linh (Bùi Chu), nhà xứ Trung Lao (Bùi Chu) và ký túc xá Trần Lục (Phát Diệm).

 

Từ năm 1952 – 1954: Tiểu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

 

Từ năm 1954 – 1956: Đệ tử Huế.

 

Từ năm 1956 – 1962: Đệ tử Vũng Tàu.

 

Từ năm 1962 – 1963: Tập viện Nha Trang.

 

Khấn Dòng ngày 02 tháng 07 năm 1963.

 

Từ năm 1963 – 1969: Học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà Lạt.
Chịu chức linh mục ngày 04 tháng 04 năm 1970.

 

Từ năm 1970 – 1975: Thư ký Tòa soạn báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, kiêm Phó Giáo Tập.

 

Từ năm 1975 – 1981: Cố vấn Thường vụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

 

Từ năm 1981-1987: Mục vụ tại Sài Gòn – tham gia dạy giáo lý, phụ trách xóm giáo, thành lập và đồng hành với các nhóm Tông đồ giáo dân…

 

Từ năm 1987-1990: Phụ trách Dự tập

 

Từ năm 1990 – 1993: Cố vấn đặc vụ của Tỉnh Dòng, Trưởng ban Linh đạo tông đồ, Giám học và Phụ trách Dự tập.

 

Từ năm 1993 – 1996: Bề trên Nhà Sài Gòn – Chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, kiêm Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

 

Từ năm 1996 – 1999: Phó Giám tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tông đồ Mục vụ của Tỉnh Dòng.

 

Từ năm 1999 – 2005: Cố vấn đặc vụ của Tỉnh Dòng.

 

Từ năm 2005 – 2008: Trưởng ban Đào tạo của Tỉnh Dòng, Giám học Học viện Thánh Anphongsô.

 

Từ năm 2008-2015: Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Ngoài các chức vụ và các công tác đảm nhận trong Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

 

Từ năm 1978 – 2002: Nghị viên Tổng Công hội của Trung ương Dòng trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp.

 

Từ năm 1992 – 2000: Tổ Công tác Liên tu sĩ thành phố HCM – Tổ trưởng tổ Thần học.

 

Từ năm 2006 – 2009: Chủ tịch Liên tu sĩ thành phố HCM.

 

Từ ngày 14.01.2016 – nay: Nghỉ hưu tại cộng đoàn Hưu Dưỡng của Tỉnh Dòng tại Sài Gòn.

 

Vào lúc 21 giờ, ngày 2 tháng 03 năm 2016, cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng đã được Chúa gọi về sau 76 năm làm con Chúa trên dương thế, 53 năm sống lời khấn Dòng và 46 năm thi hành sứ vụ linh mục.