Thánh lễ giỗ Hai năm của cha cố Mátthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT Hà Nội

Thái Hà – lúc 18 giờ 30, ngày 02/03/2018. Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà đã cử hành thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cha cố Mátthêu Vũ Khởi Phụng, tại nhà thờ Thái Hà.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ Thái Hà chủ tế. Cùng đồng tế có quý cha quý thầy trong DCCT.

Cha cố Mátthêu Vũ Khởi Phụng được Chúa gọi về ngày 02 tháng 03 năm 2016, sau 76 năm làm con Chúa trên dương thế, 53 năm sống lời khấn Dòng và 46 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Khi còn sống, cha cố Mátthêu đã đảm nhận chức vụ Bề Trên Tu Viện DCCT Hà Nội (từ năm 2011 đến năm 2015) – quãng thời gian Tu viện và Giáo xứ Thái Hà trải qua nhiều khó khăn và thách thức nhất.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.