Thánh lễ khai mạc Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế – niên khóa 2022-2023

Cha Giám Tỉnh DCCT Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã hiệp dâng thánh lễ khai mạc Tập Viện DCCT niên khóa 2022 – 2023 vào lúc 5g00, thứ Hai ngày 04.7.2022, tại nhà nguyện Cộng đoàn DCCT Huế. Lớp Nhà Tập năm nay đông hơn mọi năm trước gồm 15 thầy.

Xin Chúa Cứu Thế, ngang qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho quý thầy Nhà Tập sống trọn vẹn trong ơn Chúa và luôn để Chúa dẫn dắt bước đi trong thánh ý của Ngài. Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, gìn giữ và nâng đỡ quý thầy sống trọn vẹn trong Dòng Thánh Anphongsô.

___________
Bài & ảnh Lm. Paul Ngô Phi

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế