Thánh lễ nhậm chức của cha tân Bề trên Cộng đoàn DCCT Hà Nội

Thái Hà (17.04.2015) Hôm qua, thứ năm, lúc 5g30 tại nhà nguyện Tu viện DCCT Hà Nội đã diễn ra thánh lễ nhậm chức Bề trên Cộng đoàn DCCT Hà Nội của cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên.

Trước khi bước vào thánh lễ cha Gio-a-kim Hà Ngọc Phú đọc văn thư bổ nhiệm cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên làm bề trên cộng đoàn Hà Nội. Trước kia cha Giuse làm giám đốc Học viện Anphongsô.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh chủ sự và giảng lễ. Cùng đồng tế với ngài có cha thư ký Gioakim Hà Ngọc Phú, quý cha trong cộng đoàn, Đệ tử DCCT Hà Nội.

Hôm nay chúng ta đón nhận vị tân bề trên, ngài đã được Thiên Chúa trao phó sứ vụ mới này để trở nên người mục tử chăm lo cho đoàn chiên, chúng ta cũng cầu nguyện để ngài chu toàn được công việc mà chúa gửi đến cho ngài.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên quỳ trước bàn thờ nhà nguyện Tu viện và đặt tay lên cuốn Kinh Thánh để tuyên xưng Đức tin Công giáo. Nghi thức đặt tay trên Kinh Thánh để tuyên xưng Đức tin và tuyên bố trung thành với Giáo lý truyền thống là điều bắt buộc đối với những người lãnh nhận các chức vụ quan trọng trong Hội thánh Công giáo.

Cha  Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám tỉnh DCCT Việt Nam chia sẻ lời Chúa.

Quý cha trong và ngoài cộng đoàn DCCT Hà Nội.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên đặt tay trên Kinh Thánh để tuyên xưng đức tin Công giáo và hứa trung thành với Giáo hội.

Quý cha chúc mừng cha tân Bề trên.

                 Jos.Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.