Thánh lễ nhân 49 ngày cha Matthêu Vũ Khởi Phụng qua đời

Thái Hà (21.04.2016) – Cộng đoàn tu viện DCCT Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng vào lúc 18 giờ 30, hôm qua, nhân 49 ngày cha cố Matthêu về với Chúa.

Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ tế thánh lễ và cha Giuse Nguyễn Thể Hiện chia sẻ Lời Chúa.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse nhấn mạnh đến tinh thần hiệp nhất. Ngài cho biết: Có thể do sống trong một giai đoạn mà đất nước, cộng đoàn dòng tu và chính gia đình cha Mattheu Vũ Khởi Phụng phải tan tác, chia ly mà cha Mattheu luôn nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất: Mọi người hiệp nhất với nhau và “Quy tụ về một đoàn chiên duy nhất là Đức Kitô”

Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, cố vấn Tỉnh Dòng giảng lễ
Cộng đoàn cầu nguyện cho cha Matthêu, nguyên bề trên Tu viện DCCT Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2015

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.