Thánh Lễ Ân Nhân Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Tu Trì

Thái Hà (23/04/2018) Lúc 10 giờ 00 tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, Thánh lễ các Ân nhân Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cầu nguyện cho ơn gọi Tu trì.

Chủ sự Thánh lễ Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT. Cha Giuse Ngô Văn Kha, DCCT chia sẻ Lời Chúa cùng các Cha trong nhà dòng đồng tế, cùng đông đảo các ân nhân xa gần cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trước giờ lễ, Cha Giám đóc Tu Viên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cùng các Cha, các Tu sĩ trong Dòng đã ân cần đón tiếp và chia sẻ với các Ân nhân .

Sau Thánh lễ Giuse Trần Văn Hưng, DCCT có những lời cám ơn các ân nhân đã tới hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi.

kết thúc Thánh lễ mọi người cùng dự bữa cơm trưa thân mật tại Đền Thánh Giêrađô.

Hội Ân nhân Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chỉ tính từ năm 1995 đến nay đã có hơn 2000 Ân nhân.

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa” (Mt 9,37-38).

Chúng con nài xin Chúa ban cho Giáo Hội có thêm nhiều thợ gặt làm việc cánh đồng truyền giáo để giáo hội ngày càng lớn mạnh hơn.

Huy Jos

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.